Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
157153
Kalendarium wydarzeń
38384
Chmura tagów
2868
Mapa witryny
1286
Redakcja strony
1005
Polityka prywatności
642
Zastrzeżenia prawne
533
Poleć znajomemu
406

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
118021
Oferty pracy w kraju - CBOP
4340
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
2206
Oferty pracy - Strona interaktywna
612

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
32595
Formy aktywizacji
12713
Bon stażowy
3067
Bon na zasiedlenie
2758
Bon zatrudnieniowy
2616
Szkolenia
2558
Porady grupowe
2483
Prace interwencyjne
2450
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2137
Targi pracy
2103
Bon szkoleniowy
2079
Giełdy pracy
1968
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1927
Grupowe informacje zawodowe
1781
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
1762
Roboty publiczne
1710
Prace społecznie użyteczne
1597
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
1345
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
1309
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1190
Świadczenie aktywizacyjne
674
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
584

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
3922
Kreator CV
2593
Wyszukaj CV
1520
Dodaj CV
988
Rejestracja przez Internet
785
Instrukcja kreatora CV
743
Umawianie wizyt przez Internet
547
Newsletter
466
Instrukcja dodawania CV
458

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dla bezrobotnych
14687
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
3899
Dokumenty do pobrania
3589
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
3276
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2467
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2049
Rejestracja bezrobotnych
1689
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
1639
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
1497
Zasiłek dla bezrobotnych
1344
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
1195
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1137
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1092
Wysokość świadczeń pieniężnych
1049
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
1031
Rejestracja poszukujących pracy
1022
Staże
973
Bony dla osób do 30 roku życia
872
Pośrednictwo pracy
868
Rejestracja przez Internet
863
Prace interwencyjne
860
Dodatek aktywizacyjny
836
Przyznanie statusu bezrobotnego
796
Szkolenia
761
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
721
Bon na zasiedlenie
717
Stypendium z tytułu dalszej nauki
685
Formularze i wnioski
681
Utrata statusu bezrobotnego
670
Informacje dla osób niepełnosprawnych
665
Bon zatrudnieniowy
658
Informacja dla instytucji szkoleniowych
645
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia
639
Pożyczki
638
Pożyczka na rozpoczęcie działalności
635
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
632
Przyznanie statusu poszukującego pracy
623
Bon stażowy
612
Zwrot kosztów przejazdu
603
Zwrot kosztów zakwaterowania
583
Rejestracja przez Internet
574
Prawa bezrobotnych
566
Obowiązki bezrobotnych
557
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
553
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
535
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
534
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
512
Ubezpiecznie zdrowotne
509
Bon szkoleniowy
508
Plan szkoleń
501
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
498
Przygotowanie zawodowe dorosłych
495
Poradnictwo zawodowe
484
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
482
Stypendium szkoleniowe
481
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
477
Roboty publiczne
471
Szkolenia grupowe
464
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
463
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
462
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia grupowe
458
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
451
Studia podyplomowe
451
Egzaminy, licencje
450
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
446
Prace społecznie użyteczne
442
Pożyczka szkoleniowa
432
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
431
Prawa poszukujących pracy
430
Informacja zawodowa
424
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
420
Wykaz zajęć grupowych
418
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
409
Program Aktywizacja i Integracja
407
Pożyczka szkoleniowa
401
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
399
Obowiązki poszukujących pracy
398
Utrata statusu poszukującego pracy
387
Świadczenie aktywizacyjne
386
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
385
Szkolenia
379
Zwrot kosztow przejazdu na szkolenia
370
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
353
Zaproszenia do składania ofert szkoleniowych
315

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
12466
Staże
7140
Formy wsparcia dla pracodawców
5234
Formularze i wnioski
5176
Dokumenty do pobrania
4212
Prace interwencyjne
2206
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
1834
Zgłoszenie oferty pracy
1801
Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
1663
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
1561
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
841
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
839
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
814
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
800
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
725
Zatrudnienie wspierane
722
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
684
Roboty publiczne
651
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
650
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
613
Pośrednictwo pracy krajowe
609
Wysokość świadczeń pieniężnych
604
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
598
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
590
Zwolnienia grupowe
583
Obowiązki pracodawców
535
Przygotowanie zawodowe dorosłych
533
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
531
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
519
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
513
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
512
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
493
Prace społecznie użyteczne
481
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
440
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
430
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
429
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
428
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
421
Świadczenie aktywizacyjne
406
Wymagane dokumenty
402
Prawa pracodawców
389
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
371
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
363
Program Aktywizacja i Integracja
361
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
355
Opłaty
348

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
13628
Dane teleadresowe
2518
Kierownictwo Urzędu Pracy
2101
Ocena pracy Urzędu
1532
Mapa dojazdu
1444
Analizy i statystyki
1291
Ocena strony internetowej
1256
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1134
Programy i projekty
1090
Nabór pracowników
1065
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1047
Statystyka lokalnego rynku pracy
1006
Obszar dzialania Urzędu
769
Programy i projekty realizowane
762
Przydatne linki
748
Formularz kontaktowy
746
Zielona Linia
730
Akty prawne
675
Rok 2015
610
Statystyki graficzne
604
Programy i projekty zrealizowane
597
Rok 2014
575
Rok 2013
517
Rok 2012
454
Rok 2010
421
Rok 2011
410
Rok 2003
359
Rok 2001
357
Rok 2008
353
Rok 2005
352
Rok 2009
352
Rok 2006
346
Rok 2007
340
Rok 2016
333
Rok 2002
328
Rok 2004
326
Barometr zawodów
206
Powiat Sokołowski
169
Powiat Sokołowski
136
Pliki do pobrania
131
Rok 2017
121
Województwo Mazowieckie
119
Rok 2017
86
Rok 2016
74
Województwo Mazowieckie
72
Powiat Sokołowski - zawody deficytowe i nadwyżkowe
71
Pliki do pobrania
54
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SOKOŁOWSKIM(I)”
44

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
1481
Registration
437

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
1466
РЕГИСТРАЦИЯ
354
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1151
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl