Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
197141
Kalendarium wydarzeń
39917
Chmura tagów
3573
Mapa witryny
2194
Redakcja strony
1688
Polityka prywatności
1050
Zastrzeżenia prawne
881
Poleć znajomemu
712

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
149228
Oferty pracy w kraju - CBOP
5360
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
2678
Oferty pracy - Strona interaktywna
1504

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
51165
Formy aktywizacji
15906
Porady grupowe
3820
Bon stażowy
3793
Bon na zasiedlenie
3545
Szkolenia
3378
Prace interwencyjne
3299
Bon zatrudnieniowy
3260
Targi pracy
3012
Giełdy pracy
2898
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2778
Bon szkoleniowy
2694
Grupowe informacje zawodowe
2575
Roboty publiczne
2497
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
2495
Prace społecznie użyteczne
2370
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2137
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
1840
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
1774
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1680
Świadczenie aktywizacyjne
988
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
873

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
5297
Kreator CV
3404
Wyszukaj CV
2097
Dodaj CV
1425
Rejestracja przez Internet
1135
Instrukcja kreatora CV
1053
Newsletter
870
Umawianie wizyt przez Internet
839
Instrukcja dodawania CV
713

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dla bezrobotnych
17899
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
5341
Dokumenty do pobrania
4638
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
4029
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
3182
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2854
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2190
Rejestracja bezrobotnych
2169
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
1919
Zasiłek dla bezrobotnych
1794
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
1707
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1534
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1515
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
1415
Rejestracja poszukujących pracy
1409
Wysokość świadczeń pieniężnych
1375
Staże
1345
Pośrednictwo pracy
1250
Rejestracja przez Internet
1201
Prace interwencyjne
1183
Dodatek aktywizacyjny
1179
Bony dla osób do 30 roku życia
1158
Przyznanie statusu bezrobotnego
1080
Szkolenia
1057
Formularze i wnioski
1045
Utrata statusu bezrobotnego
1017
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
1001
Bon na zasiedlenie
998
Informacje dla osób niepełnosprawnych
991
Rejestracja przez Internet
955
Stypendium z tytułu dalszej nauki
943
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
935
Bon zatrudnieniowy
908
Bon stażowy
903
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
900
Informacja dla instytucji szkoleniowych
898
Pożyczki
894
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia
884
Przyznanie statusu poszukującego pracy
882
Zwrot kosztów przejazdu
853
Zwrot kosztów zakwaterowania
829
Prawa bezrobotnych
808
Obowiązki bezrobotnych
803
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
802
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
800
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
787
Plan szkoleń
780
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
768
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
749
Ubezpiecznie zdrowotne
741
Bon szkoleniowy
739
Przygotowanie zawodowe dorosłych
726
Szkolenia grupowe
723
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
716
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
711
Stypendium szkoleniowe
711
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
708
Poradnictwo zawodowe
707
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
706
Roboty publiczne
699
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
698
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
688
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
685
Studia podyplomowe
676
Egzaminy, licencje
663
Prace społecznie użyteczne
661
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia grupowe
661
Pożyczka szkoleniowa
653
Prawa poszukujących pracy
652
Wykaz zajęć grupowych
652
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
651
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
636
Informacja zawodowa
632
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
629
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
628
Obowiązki poszukujących pracy
628
Szkolenia
626
Program Aktywizacja i Integracja
612
Pożyczka szkoleniowa
607
Świadczenie aktywizacyjne
607
Utrata statusu poszukującego pracy
598
Zwrot kosztow przejazdu na szkolenia
564
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
557
Zaproszenia do składania ofert szkoleniowych
520

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
16130
Staże
12467
Formularze i wnioski
7014
Formy wsparcia dla pracodawców
6636
Dokumenty do pobrania
5628
Prace interwencyjne
2791
Zgłoszenie oferty pracy
2465
Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
2390
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
2382
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
1983
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
1205
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1171
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1144
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
1112
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1098
Zatrudnienie wspierane
1021
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
981
Roboty publiczne
949
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
939
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
914
Pośrednictwo pracy krajowe
907
Wysokość świadczeń pieniężnych
877
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
861
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
849
Zwolnienia grupowe
838
Przygotowanie zawodowe dorosłych
835
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
771
Obowiązki pracodawców
753
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
746
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
743
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
743
Prace społecznie użyteczne
722
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
708
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
671
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
667
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
663
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
640
Świadczenie aktywizacyjne
640
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
640
Opłaty
607
Prawa pracodawców
605
Wymagane dokumenty
590
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
577
Program Aktywizacja i Integracja
555
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
522
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
518

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
17262
Dane teleadresowe
3483
Kierownictwo Urzędu Pracy
2851
Mapa dojazdu
2404
Ocena pracy Urzędu
2174
Analizy i statystyki
1836
Ocena strony internetowej
1835
Nabór pracowników
1614
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1592
Programy i projekty
1567
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1442
Statystyka lokalnego rynku pracy
1321
Formularz kontaktowy
1171
Przydatne linki
1169
Zielona Linia
1156
Obszar dzialania Urzędu
1123
Programy i projekty realizowane
1061
Akty prawne
1057
Programy i projekty zrealizowane
913
Statystyki graficzne
896
Rok 2015
892
Rok 2014
854
Rok 2013
773
Rok 2012
711
Rok 2010
681
Rok 2016
673
Rok 2011
670
Rok 2003
618
Rok 2008
607
Rok 2009
599
Rok 2001
599
Rok 2005
597
Rok 2006
596
Rok 2007
596
Rok 2002
582
Rok 2004
578
Rok 2017
564
Barometr zawodów
491
Powiat Sokołowski
420
Powiat Sokołowski
357
Rok 2016
345
Pliki do pobrania
338
Rok 2017
337
Województwo Mazowieckie
328
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SOKOŁOWSKIM(I)”
303
Powiat Sokołowski - zawody deficytowe i nadwyżkowe
286
Województwo Mazowieckie
284
Pliki do pobrania
277

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
2197
Registration
656

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
2237
РЕГИСТРАЦИЯ
578
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1836
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl