Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
177023
Kalendarium wydarzeń
38847
Chmura tagów
3161
Mapa witryny
1657
Redakcja strony
1309
Polityka prywatności
762
Zastrzeżenia prawne
632
Poleć znajomemu
493

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
137582
Oferty pracy w kraju - CBOP
4741
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
2406
Oferty pracy - Strona interaktywna
844

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
41592
Formy aktywizacji
14424
Bon stażowy
3423
Bon na zasiedlenie
3160
Porady grupowe
3151
Bon zatrudnieniowy
2959
Szkolenia
2933
Prace interwencyjne
2893
Targi pracy
2527
Giełdy pracy
2423
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2380
Bon szkoleniowy
2375
Grupowe informacje zawodowe
2226
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2137
Roboty publiczne
2106
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
2098
Prace społecznie użyteczne
2046
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
1593
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
1552
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1396
Świadczenie aktywizacyjne
792
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
683

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
4607
Kreator CV
2945
Wyszukaj CV
1743
Dodaj CV
1157
Rejestracja przez Internet
946
Instrukcja kreatora CV
861
Umawianie wizyt przez Internet
670
Newsletter
607
Instrukcja dodawania CV
551

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dla bezrobotnych
16405
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
4652
Dokumenty do pobrania
4105
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
3666
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2816
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2460
Rejestracja bezrobotnych
1937
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
1921
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
1682
Zasiłek dla bezrobotnych
1567
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
1432
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1333
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1295
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
1215
Wysokość świadczeń pieniężnych
1214
Rejestracja poszukujących pracy
1212
Staże
1113
Pośrednictwo pracy
1040
Rejestracja przez Internet
1008
Bony dla osób do 30 roku życia
1003
Dodatek aktywizacyjny
1002
Prace interwencyjne
988
Przyznanie statusu bezrobotnego
932
Szkolenia
896
Bon na zasiedlenie
848
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
842
Stypendium z tytułu dalszej nauki
807
Utrata statusu bezrobotnego
804
Formularze i wnioski
801
Informacje dla osób niepełnosprawnych
800
Bon zatrudnieniowy
769
Informacja dla instytucji szkoleniowych
757
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
754
Pożyczki
750
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
746
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia
744
Przyznanie statusu poszukującego pracy
743
Rejestracja przez Internet
721
Zwrot kosztów przejazdu
710
Bon stażowy
709
Zwrot kosztów zakwaterowania
691
Prawa bezrobotnych
678
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
675
Obowiązki bezrobotnych
661
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
654
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
635
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
631
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
616
Ubezpiecznie zdrowotne
612
Bon szkoleniowy
606
Plan szkoleń
605
Przygotowanie zawodowe dorosłych
594
Stypendium szkoleniowe
584
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
580
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
575
Szkolenia grupowe
574
Poradnictwo zawodowe
574
Roboty publiczne
565
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
565
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
553
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia grupowe
548
Studia podyplomowe
547
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
545
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
544
Egzaminy, licencje
543
Prace społecznie użyteczne
538
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
533
Pożyczka szkoleniowa
532
Prawa poszukujących pracy
526
Informacja zawodowa
505
Wykaz zajęć grupowych
500
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
497
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
495
Obowiązki poszukujących pracy
494
Program Aktywizacja i Integracja
489
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
488
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
488
Pożyczka szkoleniowa
488
Świadczenie aktywizacyjne
478
Utrata statusu poszukującego pracy
473
Szkolenia
465
Zwrot kosztow przejazdu na szkolenia
454
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
439
Zaproszenia do składania ofert szkoleniowych
405

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
14714
Staże
9472
Formularze i wnioski
6185
Formy wsparcia dla pracodawców
6062
Dokumenty do pobrania
5013
Prace interwencyjne
2518
Zgłoszenie oferty pracy
2137
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
2134
Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
2082
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
1743
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
993
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
988
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
982
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
964
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
898
Zatrudnienie wspierane
854
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
828
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
772
Roboty publiczne
771
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
760
Pośrednictwo pracy krajowe
733
Wysokość świadczeń pieniężnych
728
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
728
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
709
Zwolnienia grupowe
704
Przygotowanie zawodowe dorosłych
659
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
637
Obowiązki pracodawców
633
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
621
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
620
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
609
Prace społecznie użyteczne
587
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
580
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
532
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
531
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
520
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
518
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
506
Świadczenie aktywizacyjne
491
Wymagane dokumenty
480
Prawa pracodawców
473
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
467
Program Aktywizacja i Integracja
438
Opłaty
425
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
420
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
416

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
15623
Dane teleadresowe
2974
Kierownictwo Urzędu Pracy
2472
Mapa dojazdu
1935
Ocena pracy Urzędu
1788
Analizy i statystyki
1528
Ocena strony internetowej
1510
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1361
Nabór pracowników
1319
Programy i projekty
1284
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1200
Statystyka lokalnego rynku pracy
1173
Obszar dzialania Urzędu
923
Formularz kontaktowy
907
Przydatne linki
900
Programy i projekty realizowane
892
Zielona Linia
871
Akty prawne
813
Programy i projekty zrealizowane
729
Statystyki graficzne
719
Rok 2015
701
Rok 2014
668
Rok 2013
597
Rok 2012
536
Rok 2010
505
Rok 2011
490
Rok 2016
448
Rok 2003
436
Rok 2008
434
Rok 2009
427
Rok 2001
425
Rok 2006
424
Rok 2005
424
Rok 2007
419
Rok 2002
411
Rok 2004
401
Barometr zawodów
308
Rok 2017
286
Powiat Sokołowski
246
Powiat Sokołowski
224
Pliki do pobrania
209
Województwo Mazowieckie
191
Rok 2017
183
Rok 2016
157
Powiat Sokołowski - zawody deficytowe i nadwyżkowe
156
Województwo Mazowieckie
149
Pliki do pobrania
138
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SOKOŁOWSKIM(I)”
113

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
1848
Registration
510

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
1872
РЕГИСТРАЦИЯ
438
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1444
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl