Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
189150
Kalendarium wydarzeń
39364
Chmura tagów
3392
Mapa witryny
1933
Redakcja strony
1498
Polityka prywatności
914
Zastrzeżenia prawne
751
Poleć znajomemu
599

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
145821
Oferty pracy w kraju - CBOP
5044
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
2550
Oferty pracy - Strona interaktywna
1114

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
47483
Formy aktywizacji
15342
Bon stażowy
3621
Porady grupowe
3553
Bon na zasiedlenie
3372
Szkolenia
3165
Prace interwencyjne
3131
Bon zatrudnieniowy
3128
Targi pracy
2792
Giełdy pracy
2691
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2611
Bon szkoleniowy
2542
Grupowe informacje zawodowe
2428
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
2327
Roboty publiczne
2318
Prace społecznie użyteczne
2228
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2137
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
1730
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
1678
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1546
Świadczenie aktywizacyjne
901
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
785

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
4990
Kreator CV
3206
Wyszukaj CV
1926
Dodaj CV
1302
Rejestracja przez Internet
1048
Instrukcja kreatora CV
958
Umawianie wizyt przez Internet
763
Newsletter
733
Instrukcja dodawania CV
629

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dla bezrobotnych
17263
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
5082
Dokumenty do pobrania
4430
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
3883
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
3013
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2694
Rejestracja bezrobotnych
2071
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2056
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
1803
Zasiłek dla bezrobotnych
1686
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
1590
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1427
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1422
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
1319
Rejestracja poszukujących pracy
1313
Wysokość świadczeń pieniężnych
1292
Staże
1234
Pośrednictwo pracy
1146
Rejestracja przez Internet
1116
Dodatek aktywizacyjny
1089
Prace interwencyjne
1086
Bony dla osób do 30 roku życia
1075
Przyznanie statusu bezrobotnego
1006
Szkolenia
981
Formularze i wnioski
941
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
926
Bon na zasiedlenie
922
Utrata statusu bezrobotnego
917
Informacje dla osób niepełnosprawnych
906
Stypendium z tytułu dalszej nauki
871
Rejestracja przez Internet
866
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
851
Bon zatrudnieniowy
834
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
828
Informacja dla instytucji szkoleniowych
825
Pożyczki
819
Przyznanie statusu poszukującego pracy
816
Bon stażowy
814
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia
808
Zwrot kosztów przejazdu
781
Zwrot kosztów zakwaterowania
761
Prawa bezrobotnych
738
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
735
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
730
Obowiązki bezrobotnych
730
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
720
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
695
Plan szkoleń
691
Ubezpiecznie zdrowotne
678
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
677
Bon szkoleniowy
667
Przygotowanie zawodowe dorosłych
660
Szkolenia grupowe
658
Stypendium szkoleniowe
644
Poradnictwo zawodowe
643
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
641
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
640
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
633
Roboty publiczne
628
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
627
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
624
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
615
Studia podyplomowe
613
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
612
Egzaminy, licencje
602
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia grupowe
602
Prace społecznie użyteczne
594
Pożyczka szkoleniowa
588
Prawa poszukujących pracy
586
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
579
Wykaz zajęć grupowych
574
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
569
Informacja zawodowa
564
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
561
Obowiązki poszukujących pracy
559
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
558
Program Aktywizacja i Integracja
549
Pożyczka szkoleniowa
547
Świadczenie aktywizacyjne
539
Szkolenia
538
Utrata statusu poszukującego pracy
536
Zwrot kosztow przejazdu na szkolenia
505
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
492
Zaproszenia do składania ofert szkoleniowych
462

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
15631
Staże
11153
Formularze i wnioski
6662
Formy wsparcia dla pracodawców
6436
Dokumenty do pobrania
5357
Prace interwencyjne
2670
Zgłoszenie oferty pracy
2303
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
2275
Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
2239
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
1886
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
1106
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1074
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1063
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
1033
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1000
Zatrudnienie wspierane
947
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
906
Roboty publiczne
863
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
852
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
844
Pośrednictwo pracy krajowe
812
Wysokość świadczeń pieniężnych
802
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
795
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
785
Zwolnienia grupowe
771
Przygotowanie zawodowe dorosłych
746
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
702
Obowiązki pracodawców
688
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
682
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
680
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
674
Prace społecznie użyteczne
658
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
647
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
597
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
593
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
584
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
574
Świadczenie aktywizacyjne
570
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
562
Prawa pracodawców
539
Wymagane dokumenty
530
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
519
Opłaty
507
Program Aktywizacja i Integracja
493
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
464
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
464

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
16575
Dane teleadresowe
3231
Kierownictwo Urzędu Pracy
2686
Mapa dojazdu
2193
Ocena pracy Urzędu
1981
Analizy i statystyki
1689
Ocena strony internetowej
1680
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1478
Nabór pracowników
1472
Programy i projekty
1427
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1325
Statystyka lokalnego rynku pracy
1244
Formularz kontaktowy
1037
Przydatne linki
1033
Obszar dzialania Urzędu
1026
Zielona Linia
1013
Programy i projekty realizowane
970
Akty prawne
931
Programy i projekty zrealizowane
821
Statystyki graficzne
796
Rok 2015
784
Rok 2014
749
Rok 2013
674
Rok 2012
615
Rok 2010
584
Rok 2011
568
Rok 2016
541
Rok 2003
520
Rok 2008
511
Rok 2001
504
Rok 2007
503
Rok 2009
501
Rok 2005
500
Rok 2006
499
Rok 2002
487
Rok 2004
479
Rok 2017
427
Barometr zawodów
388
Powiat Sokołowski
322
Powiat Sokołowski
285
Pliki do pobrania
268
Rok 2017
260
Województwo Mazowieckie
253
Rok 2016
247
Powiat Sokołowski - zawody deficytowe i nadwyżkowe
215
Województwo Mazowieckie
210
Pliki do pobrania
208
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SOKOŁOWSKIM(I)”
197

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
2031
Registration
575

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
2080
РЕГИСТРАЦИЯ
503
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1664
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl