Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
163092
Kalendarium wydarzeń
38462
Chmura tagów
2929
Mapa witryny
1369
Redakcja strony
1065
Polityka prywatności
669
Zastrzeżenia prawne
553
Poleć znajomemu
422

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
123803
Oferty pracy w kraju - CBOP
4445
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
2242
Oferty pracy - Strona interaktywna
679

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
35063
Formy aktywizacji
13258
Bon stażowy
3171
Bon na zasiedlenie
2874
Bon zatrudnieniowy
2703
Szkolenia
2641
Porady grupowe
2634
Prace interwencyjne
2543
Targi pracy
2188
Bon szkoleniowy
2152
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2137
Giełdy pracy
2072
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2028
Grupowe informacje zawodowe
1862
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
1846
Roboty publiczne
1776
Prace społecznie użyteczne
1684
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
1393
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
1365
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1239
Świadczenie aktywizacyjne
705
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
615

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
4112
Kreator CV
2704
Wyszukaj CV
1575
Dodaj CV
1031
Rejestracja przez Internet
825
Instrukcja kreatora CV
770
Umawianie wizyt przez Internet
570
Newsletter
499
Instrukcja dodawania CV
484

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dla bezrobotnych
15246
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
4137
Dokumenty do pobrania
3773
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
3405
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2583
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2142
Rejestracja bezrobotnych
1770
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
1711
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
1548
Zasiłek dla bezrobotnych
1414
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
1269
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1197
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1139
Wysokość świadczeń pieniężnych
1103
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
1087
Rejestracja poszukujących pracy
1085
Staże
1015
Bony dla osób do 30 roku życia
917
Pośrednictwo pracy
916
Rejestracja przez Internet
904
Prace interwencyjne
900
Dodatek aktywizacyjny
884
Przyznanie statusu bezrobotnego
836
Szkolenia
805
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
755
Bon na zasiedlenie
754
Stypendium z tytułu dalszej nauki
719
Formularze i wnioski
714
Utrata statusu bezrobotnego
707
Informacje dla osób niepełnosprawnych
698
Bon zatrudnieniowy
690
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia
673
Pożyczki
672
Informacja dla instytucji szkoleniowych
672
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
666
Przyznanie statusu poszukującego pracy
661
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
660
Bon stażowy
635
Zwrot kosztów przejazdu
633
Zwrot kosztów zakwaterowania
619
Rejestracja przez Internet
613
Prawa bezrobotnych
595
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
592
Obowiązki bezrobotnych
582
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
570
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
562
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
543
Ubezpiecznie zdrowotne
538
Bon szkoleniowy
532
Plan szkoleń
531
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
529
Przygotowanie zawodowe dorosłych
525
Poradnictwo zawodowe
512
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
510
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
510
Stypendium szkoleniowe
507
Roboty publiczne
501
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
496
Szkolenia grupowe
491
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
485
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia grupowe
479
Egzaminy, licencje
475
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
474
Studia podyplomowe
474
Prace społecznie użyteczne
471
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
468
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
462
Pożyczka szkoleniowa
456
Prawa poszukujących pracy
455
Informacja zawodowa
442
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
441
Wykaz zajęć grupowych
439
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
431
Pożyczka szkoleniowa
426
Program Aktywizacja i Integracja
426
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
421
Obowiązki poszukujących pracy
419
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
417
Świadczenie aktywizacyjne
407
Utrata statusu poszukującego pracy
404
Szkolenia
396
Zwrot kosztow przejazdu na szkolenia
387
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
373
Zaproszenia do składania ofert szkoleniowych
332

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
13147
Staże
7817
Formularze i wnioski
5520
Formy wsparcia dla pracodawców
5510
Dokumenty do pobrania
4468
Prace interwencyjne
2307
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
1943
Zgłoszenie oferty pracy
1882
Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
1749
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
1619
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
877
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
873
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
856
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
844
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
764
Zatrudnienie wspierane
761
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
724
Roboty publiczne
685
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
683
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
647
Pośrednictwo pracy krajowe
643
Wysokość świadczeń pieniężnych
634
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
624
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
623
Zwolnienia grupowe
619
Przygotowanie zawodowe dorosłych
566
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
561
Obowiązki pracodawców
554
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
543
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
541
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
540
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
523
Prace społecznie użyteczne
508
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
464
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
456
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
456
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
452
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
437
Świadczenie aktywizacyjne
429
Wymagane dokumenty
417
Prawa pracodawców
405
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
391
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
382
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
376
Program Aktywizacja i Integracja
375
Opłaty
364

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
14185
Dane teleadresowe
2650
Kierownictwo Urzędu Pracy
2195
Ocena pracy Urzędu
1601
Mapa dojazdu
1549
Analizy i statystyki
1345
Ocena strony internetowej
1320
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1193
Programy i projekty
1143
Nabór pracowników
1142
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1086
Statystyka lokalnego rynku pracy
1046
Obszar dzialania Urzędu
806
Programy i projekty realizowane
795
Przydatne linki
792
Formularz kontaktowy
784
Zielona Linia
773
Akty prawne
705
Rok 2015
639
Programy i projekty zrealizowane
630
Statystyki graficzne
625
Rok 2014
602
Rok 2013
541
Rok 2012
476
Rok 2010
438
Rok 2011
430
Rok 2003
378
Rok 2001
373
Rok 2008
372
Rok 2009
370
Rok 2005
369
Rok 2016
369
Rok 2006
365
Rok 2007
357
Rok 2002
349
Rok 2004
344
Barometr zawodów
233
Powiat Sokołowski
186
Rok 2017
156
Powiat Sokołowski
154
Pliki do pobrania
147
Województwo Mazowieckie
137
Rok 2017
109
Rok 2016
95
Powiat Sokołowski - zawody deficytowe i nadwyżkowe
92
Województwo Mazowieckie
90
Pliki do pobrania
79
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SOKOŁOWSKIM(I)”
63

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
1580
Registration
456

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
1566
РЕГИСТРАЦИЯ
375
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1213
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl