Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
206960
Kalendarium wydarzeń
40321
Chmura tagów
3710
Mapa witryny
2384
Redakcja strony
1800
Polityka prywatności
1154
Zastrzeżenia prawne
966
Poleć znajomemu
782

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
152543
Oferty pracy w kraju - CBOP
5670
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
2782
Oferty pracy - Strona interaktywna
1899

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
56992
Formy aktywizacji
16510
Porady grupowe
4083
Bon stażowy
3930
Bon na zasiedlenie
3712
Szkolenia
3582
Prace interwencyjne
3444
Bon zatrudnieniowy
3388
Targi pracy
3188
Giełdy pracy
3076
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2924
Bon szkoleniowy
2819
Grupowe informacje zawodowe
2702
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
2667
Roboty publiczne
2644
Prace społecznie użyteczne
2476
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2137
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
1935
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
1860
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1791
Świadczenie aktywizacyjne
1060
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
961

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
5600
Kreator CV
3636
Wyszukaj CV
2305
Dodaj CV
1539
Rejestracja przez Internet
1216
Instrukcja kreatora CV
1124
Newsletter
962
Umawianie wizyt przez Internet
895
Instrukcja dodawania CV
771

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dla bezrobotnych
18567
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
5595
Dokumenty do pobrania
4849
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
4166
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
3331
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2997
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2334
Rejestracja bezrobotnych
2269
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
2009
Zasiłek dla bezrobotnych
1905
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
1802
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1646
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1600
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
1488
Rejestracja poszukujących pracy
1486
Wysokość świadczeń pieniężnych
1446
Staże
1443
Pośrednictwo pracy
1330
Dodatek aktywizacyjny
1283
Rejestracja przez Internet
1272
Prace interwencyjne
1258
Bony dla osób do 30 roku życia
1222
Formularze i wnioski
1144
Przyznanie statusu bezrobotnego
1134
Szkolenia
1126
Utrata statusu bezrobotnego
1110
Informacje dla osób niepełnosprawnych
1090
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
1072
Bon na zasiedlenie
1067
Rejestracja przez Internet
1035
Stypendium z tytułu dalszej nauki
1007
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
1004
Bon stażowy
976
Pożyczki
972
Bon zatrudnieniowy
968
Informacja dla instytucji szkoleniowych
968
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
966
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia
961
Przyznanie statusu poszukującego pracy
937
Zwrot kosztów przejazdu
912
Zwrot kosztów zakwaterowania
885
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
860
Prawa bezrobotnych
859
Plan szkoleń
855
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
854
Obowiązki bezrobotnych
852
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
832
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
826
Bon szkoleniowy
804
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
804
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
795
Stypendium szkoleniowe
795
Przygotowanie zawodowe dorosłych
793
Ubezpiecznie zdrowotne
792
Szkolenia grupowe
777
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
769
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
765
Poradnictwo zawodowe
763
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
754
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
754
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
750
Roboty publiczne
750
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
748
Studia podyplomowe
727
Wykaz zajęć grupowych
724
Egzaminy, licencje
717
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia grupowe
717
Prace społecznie użyteczne
714
Pożyczka szkoleniowa
708
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
705
Szkolenia
697
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
695
Prawa poszukujących pracy
694
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
685
Informacja zawodowa
680
Obowiązki poszukujących pracy
679
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
677
Program Aktywizacja i Integracja
663
Świadczenie aktywizacyjne
658
Pożyczka szkoleniowa
649
Utrata statusu poszukującego pracy
639
Zwrot kosztow przejazdu na szkolenia
620
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
609
Zaproszenia do składania ofert szkoleniowych
571

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
16644
Staże
13978
Formularze i wnioski
7429
Formy wsparcia dla pracodawców
6850
Dokumenty do pobrania
5914
Prace interwencyjne
2878
Zgłoszenie oferty pracy
2614
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
2509
Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
2501
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2077
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
1297
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1262
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1220
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
1173
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1160
Zatrudnienie wspierane
1097
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1040
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1034
Roboty publiczne
1011
Pośrednictwo pracy krajowe
984
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
980
Wysokość świadczeń pieniężnych
934
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
921
Zwolnienia grupowe
908
Przygotowanie zawodowe dorosłych
906
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
900
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
846
Obowiązki pracodawców
803
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
794
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
794
Prace społecznie użyteczne
784
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
783
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
768
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
747
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
722
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
720
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
706
Świadczenie aktywizacyjne
704
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
701
Opłaty
696
Prawa pracodawców
655
Wymagane dokumenty
631
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
623
Program Aktywizacja i Integracja
614
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
568
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
560

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
18019
Dane teleadresowe
3743
Kierownictwo Urzędu Pracy
3037
Mapa dojazdu
2588
Ocena pracy Urzędu
2351
Ocena strony internetowej
2000
Analizy i statystyki
1938
Nabór pracowników
1746
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1723
Programy i projekty
1682
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1542
Statystyka lokalnego rynku pracy
1372
Formularz kontaktowy
1281
Przydatne linki
1273
Zielona Linia
1251
Obszar dzialania Urzędu
1203
Akty prawne
1165
Programy i projekty realizowane
1146
Rok 2015
1013
Programy i projekty zrealizowane
983
Statystyki graficzne
974
Rok 2014
949
Rok 2013
867
Rok 2012
808
Rok 2016
796
Rok 2010
773
Rok 2011
763
Rok 2003
702
Rok 2017
698
Rok 2008
684
Rok 2006
677
Rok 2001
677
Rok 2005
675
Rok 2009
674
Rok 2007
671
Rok 2002
659
Rok 2004
653
Barometr zawodów
590
Powiat Sokołowski
524
Rok 2016
429
Rok 2017
412
Powiat Sokołowski
410
Pliki do pobrania
404
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SOKOŁOWSKIM(I)”
402
Województwo Mazowieckie
398
Pliki do pobrania
353
Powiat Sokołowski - zawody deficytowe i nadwyżkowe
350
Województwo Mazowieckie
342

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
2357
Registration
722

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
2382
РЕГИСТРАЦИЯ
638
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1957
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl