Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
170770
Kalendarium wydarzeń
38671
Chmura tagów
3098
Mapa witryny
1582
Redakcja strony
1242
Polityka prywatności
727
Zastrzeżenia prawne
599
Poleć znajomemu
459

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
131345
Oferty pracy w kraju - CBOP
4627
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
2336
Oferty pracy - Strona interaktywna
782

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
38771
Formy aktywizacji
13948
Bon stażowy
3351
Bon na zasiedlenie
3059
Porady grupowe
2937
Bon zatrudnieniowy
2877
Szkolenia
2831
Prace interwencyjne
2770
Targi pracy
2403
Bon szkoleniowy
2292
Giełdy pracy
2289
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2262
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2137
Grupowe informacje zawodowe
2084
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
2020
Roboty publiczne
1990
Prace społecznie użyteczne
1928
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
1525
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
1491
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1356
Świadczenie aktywizacyjne
762
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
657

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
4433
Kreator CV
2865
Wyszukaj CV
1678
Dodaj CV
1109
Rejestracja przez Internet
902
Instrukcja kreatora CV
820
Umawianie wizyt przez Internet
627
Newsletter
563
Instrukcja dodawania CV
521

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dla bezrobotnych
15922
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
4421
Dokumenty do pobrania
3961
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
3561
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2704
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2361
Rejestracja bezrobotnych
1863
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
1813
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
1627
Zasiłek dla bezrobotnych
1502
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
1359
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1266
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1218
Wysokość świadczeń pieniężnych
1164
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
1161
Rejestracja poszukujących pracy
1159
Staże
1077
Pośrednictwo pracy
992
Bony dla osób do 30 roku życia
969
Rejestracja przez Internet
960
Dodatek aktywizacyjny
954
Prace interwencyjne
952
Przyznanie statusu bezrobotnego
888
Szkolenia
864
Bon na zasiedlenie
814
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
804
Stypendium z tytułu dalszej nauki
771
Formularze i wnioski
767
Utrata statusu bezrobotnego
764
Informacje dla osób niepełnosprawnych
759
Bon zatrudnieniowy
740
Informacja dla instytucji szkoleniowych
726
Pożyczki
720
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
716
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia
712
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
710
Przyznanie statusu poszukującego pracy
702
Bon stażowy
677
Zwrot kosztów przejazdu
677
Rejestracja przez Internet
668
Zwrot kosztów zakwaterowania
665
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
643
Prawa bezrobotnych
640
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
623
Obowiązki bezrobotnych
622
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
607
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
586
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
582
Ubezpiecznie zdrowotne
582
Bon szkoleniowy
575
Plan szkoleń
574
Przygotowanie zawodowe dorosłych
569
Stypendium szkoleniowe
554
Poradnictwo zawodowe
553
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
552
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
548
Szkolenia grupowe
542
Roboty publiczne
536
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
535
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
526
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia grupowe
525
Studia podyplomowe
519
Egzaminy, licencje
518
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
514
Prace społecznie użyteczne
511
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
509
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
503
Pożyczka szkoleniowa
502
Prawa poszukujących pracy
497
Informacja zawodowa
482
Wykaz zajęć grupowych
476
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
472
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
467
Program Aktywizacja i Integracja
465
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
463
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
463
Pożyczka szkoleniowa
461
Obowiązki poszukujących pracy
461
Świadczenie aktywizacyjne
452
Utrata statusu poszukującego pracy
438
Szkolenia
436
Zwrot kosztow przejazdu na szkolenia
422
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
407
Zaproszenia do składania ofert szkoleniowych
380

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
14127
Staże
8792
Formularze i wnioski
5903
Formy wsparcia dla pracodawców
5833
Dokumenty do pobrania
4789
Prace interwencyjne
2433
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
2065
Zgłoszenie oferty pracy
2049
Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
1928
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
1685
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
947
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
941
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
940
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
924
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
843
Zatrudnienie wspierane
814
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
794
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
739
Roboty publiczne
737
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
717
Pośrednictwo pracy krajowe
694
Wysokość świadczeń pieniężnych
689
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
685
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
674
Zwolnienia grupowe
673
Przygotowanie zawodowe dorosłych
627
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
608
Obowiązki pracodawców
596
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
593
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
590
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
582
Prace społecznie użyteczne
557
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
555
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
503
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
501
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
492
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
491
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
479
Świadczenie aktywizacyjne
469
Wymagane dokumenty
453
Prawa pracodawców
443
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
438
Program Aktywizacja i Integracja
413
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
405
Opłaty
399
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
399

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
15026
Dane teleadresowe
2820
Kierownictwo Urzędu Pracy
2347
Mapa dojazdu
1852
Ocena pracy Urzędu
1701
Analizy i statystyki
1444
Ocena strony internetowej
1427
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1288
Nabór pracowników
1241
Programy i projekty
1227
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1151
Statystyka lokalnego rynku pracy
1118
Obszar dzialania Urzędu
872
Formularz kontaktowy
859
Przydatne linki
857
Programy i projekty realizowane
841
Zielona Linia
827
Akty prawne
770
Programy i projekty zrealizowane
682
Rok 2015
676
Statystyki graficzne
675
Rok 2014
642
Rok 2013
572
Rok 2012
512
Rok 2010
475
Rok 2011
465
Rok 2016
420
Rok 2003
409
Rok 2008
408
Rok 2009
401
Rok 2001
399
Rok 2005
399
Rok 2006
395
Rok 2007
389
Rok 2002
383
Rok 2004
375
Barometr zawodów
271
Rok 2017
228
Powiat Sokołowski
215
Powiat Sokołowski
193
Pliki do pobrania
177
Województwo Mazowieckie
164
Rok 2017
153
Powiat Sokołowski - zawody deficytowe i nadwyżkowe
128
Rok 2016
128
Województwo Mazowieckie
122
Pliki do pobrania
111
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SOKOŁOWSKIM(I)”
91

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
1779
Registration
488

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
1777
РЕГИСТРАЦИЯ
406
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1378
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl