Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

fbB2fUDnxtAMG4yJV3Nsz48r8jqDTL8BYX1M53V224M

c503DoWeAip38-GOiUWrienQ3HtjnpRLH1BKlJaZ6dY

X6jZs-tC68YG541g660mMsXHAP10nOOCMiGH7BdkKl8

tlitq1LP6s_IPC1yIFRCLJ9UJfR08HDQO5VBKMTgdbw

DakP8LuUUo0k6OlZVFmw8RV7HYA99kkLz5Jr9GuVXTY

0h_bLwJvX4F6P2pBbHDl7XvGAmgK0_C19B3ci8VLXJc

F-SWGzvmFKB5q0SENSiR3gg-bCOzZAHyf10kR4MXdbA

Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
204067
Kalendarium wydarzeń
40176
Chmura tagów
3646
Mapa witryny
2302
Redakcja strony
1752
Polityka prywatności
1109
Zastrzeżenia prawne
927
Poleć znajomemu
750

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
151357
Oferty pracy w kraju - CBOP
5553
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
2733
Oferty pracy - Strona interaktywna
1746

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
54633
Formy aktywizacji
16277
Porady grupowe
3972
Bon stażowy
3874
Bon na zasiedlenie
3639
Szkolenia
3497
Prace interwencyjne
3375
Bon zatrudnieniowy
3335
Targi pracy
3117
Giełdy pracy
3008
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2881
Bon szkoleniowy
2773
Grupowe informacje zawodowe
2653
Roboty publiczne
2588
Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy
2588
Prace społecznie użyteczne
2438
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
2137
Refundacja skladek (osoby do 30 roku życia)
1894
Dofinansowanie wynagrodzenia (osoby powyżej 50 roku życia)
1815
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
1743
Świadczenie aktywizacyjne
1032
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
917

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
5493
Kreator CV
3546
Wyszukaj CV
2220
Dodaj CV
1500
Rejestracja przez Internet
1188
Instrukcja kreatora CV
1095
Newsletter
924
Umawianie wizyt przez Internet
872
Instrukcja dodawania CV
748

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dla bezrobotnych
18331
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
5510
Dokumenty do pobrania
4767
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
4115
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
3279
ABC osób bezrobotnych i poszukujących pracy
2959
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
2277
Rejestracja bezrobotnych
2232
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
1979
Zasiłek dla bezrobotnych
1868
Określenie statusu - bezrobotny lub poszukujący pracy
1772
Środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON)
1600
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
1575
Prawa i obowiązki bezrobotnych oraz poszukujących pracy
1462
Rejestracja poszukujących pracy
1455
Wysokość świadczeń pieniężnych
1425
Staże
1401
Pośrednictwo pracy
1304
Dodatek aktywizacyjny
1248
Rejestracja przez Internet
1246
Prace interwencyjne
1232
Bony dla osób do 30 roku życia
1200
Przyznanie statusu bezrobotnego
1113
Formularze i wnioski
1105
Szkolenia
1095
Utrata statusu bezrobotnego
1072
Informacje dla osób niepełnosprawnych
1049
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
1048
Bon na zasiedlenie
1041
Rejestracja przez Internet
1013
Stypendium z tytułu dalszej nauki
986
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
980
Bon stażowy
948
Informacja dla instytucji szkoleniowych
945
Bon zatrudnieniowy
944
Pożyczki
939
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
934
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia
928
Przyznanie statusu poszukującego pracy
917
Zwrot kosztów przejazdu
891
Zwrot kosztów zakwaterowania
865
Prawa bezrobotnych
842
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
838
Szkolenie wskazane przez osoby uprawnione
836
Obowiązki bezrobotnych
835
Plan szkoleń
826
Usługi dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
814
Stypendium z tytułu dofinansowania studiów podyplomowych
803
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
783
Bon szkoleniowy
782
Ubezpiecznie zdrowotne
770
Przygotowanie zawodowe dorosłych
769
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
762
Stypendium szkoleniowe
759
Szkolenia grupowe
757
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy
747
Poradnictwo zawodowe
741
Refundacja skladek na ubezpieczenie społeczne osób do 30 roku życia
740
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
735
Roboty publiczne
732
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
731
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
729
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
727
Studia podyplomowe
711
Egzaminy, licencje
700
Wykaz zajęć grupowych
698
Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia grupowe
697
Prace społecznie użyteczne
691
Pożyczka szkoleniowa
690
Rejestracja osób niekorzystających z usługi Internetowej
683
Prawa poszukujących pracy
679
Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprwnej (PFRON)
670
Szkolenia
666
Dokumenty do rejestracji dla osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG
664
Informacja zawodowa
663
Obowiązki poszukujących pracy
660
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
656
Program Aktywizacja i Integracja
644
Świadczenie aktywizacyjne
638
Pożyczka szkoleniowa
631
Utrata statusu poszukującego pracy
621
Zwrot kosztow przejazdu na szkolenia
600
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
589
Zaproszenia do składania ofert szkoleniowych
549

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC Pracodawców
16486
Staże
13334
Formularze i wnioski
7271
Formy wsparcia dla pracodawców
6779
Dokumenty do pobrania
5815
Prace interwencyjne
2847
Zgłoszenie oferty pracy
2565
Refundacja części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia
2464
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
2457
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2039
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
1262
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1225
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia)
1188
Dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
1147
Prawa i obowiązki pracodawców oraz przedsiębiorców
1137
Zatrudnienie wspierane
1069
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
1017
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
992
Roboty publiczne
986
Pośrednictwo pracy krajowe
957
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
949
Wysokość świadczeń pieniężnych
913
Wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę
900
Przygotowanie zawodowe dorosłych
878
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
877
Zwolnienia grupowe
872
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
813
Obowiązki pracodawców
781
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
777
Szkolenie osób bezrobotnych dla potrzeb pracodawców (umowy trojstronne)
775
Wsparcie zatrudnienia osób powracajacych na rynek pracy
768
Prace społecznie użyteczne
763
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
744
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
716
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców
697
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
696
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
676
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet
675
Świadczenie aktywizacyjne
672
Opłaty
657
Prawa pracodawców
634
Wymagane dokumenty
614
Grant na utworzenia stanowiska pracy w formie telepracy
604
Program Aktywizacja i Integracja
590
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
547
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
542

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
17742
Dane teleadresowe
3654
Kierownictwo Urzędu Pracy
2944
Mapa dojazdu
2516
Ocena pracy Urzędu
2274
Ocena strony internetowej
1926
Analizy i statystyki
1899
Nabór pracowników
1694
Statut prawny i struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy
1675
Programy i projekty
1637
Powiatowa Rada Rynku Pracy
1504
Statystyka lokalnego rynku pracy
1348
Formularz kontaktowy
1239
Przydatne linki
1231
Zielona Linia
1214
Obszar dzialania Urzędu
1172
Akty prawne
1115
Programy i projekty realizowane
1105
Programy i projekty zrealizowane
960
Rok 2015
949
Statystyki graficzne
939
Rok 2014
903
Rok 2013
823
Rok 2012
759
Rok 2016
736
Rok 2010
729
Rok 2011
714
Rok 2003
667
Rok 2008
651
Rok 2001
641
Rok 2009
638
Rok 2005
637
Rok 2006
636
Rok 2007
635
Rok 2017
629
Rok 2002
621
Rok 2004
619
Barometr zawodów
552
Powiat Sokołowski
485
Rok 2016
391
Powiat Sokołowski
387
Pliki do pobrania
376
Rok 2017
375
Województwo Mazowieckie
371
PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SOKOŁOWSKIM(I)”
353
Powiat Sokołowski - zawody deficytowe i nadwyżkowe
320
Pliki do pobrania
317
Województwo Mazowieckie
316

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
2288
Registration
694

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
2333
РЕГИСТРАЦИЯ
612
Utworzono: 2012-08-25 09:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1916
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl